GEODET-Metelka s.r.o. je tu pro vás pro jakékoliv činnosti týkající se geodetických prací, ať již se jedná o výstavbu nového projektu, přeměření starého pozemku nebo pro využití geodetických prací u stavebních procesů.

Na základě bohatých zkušeností poskytujeme komplexní geodetické řešení na nejvyšší úrovni kvality pro jednotlivce, firmy i státní subjekty.

Kromě základních geodetických prací, jako je vytyčení hranic pozemků, zpracování geometrických plánů a tvorba mapových podkladů, provádíme také další geodetické práce.

Geodetická zaměření

Zaměřujeme různé objekty, jako jsou budovy, stavby, inženýrské sítě a další.

Geodetické průzkumy

Provádíme průzkum terénu a objektů pro potřeby projektování a výstavby.

Geodetické měření

Provádíme různá geodetická měření, jako jsou měření výšky, délky, plochy a objemu

Geodetické výpočty

Provádíme geodetické výpočty pro potřeby projektování, výstavby a dalších činností.

Získejte přesné měření

GEODET-Metelka s.r.o. vám pomůže zrealizovat jakékoliv geodetické práce – pracujeme rychle a kvalitně!