Geometrický plán je technický podklad, který se vyhotovuje na základě geodetického měření. Graficky znázorňuje tvar a polohu pozemků, jakož i jejich změny. Geometrický plán je nezbytný pro zápis změn do katastru nemovitostí.

Geometrické plány může vyhotovit pouze autorizovaný geodet a kartograf. Autorizaci k výkonu geodetických prací vydává Česká geodetická a kartografická společnost.

Rozdělení pozemku

Slouží k rozdělení jednoho pozemku na více pozemků.

Změna hranic pozemku

Slouží k úpravě hranic pozemku, například k jejich zúžení nebo rozšíření.

Vyznačení nebo změna obvodu budovy

Slouží k vyznačení nebo změně obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku.

Vymezení rozsahu věcného břemene

Slouží k vymezení části pozemku, kde bude vlastník omezen ve prospěch někoho jiného.

Naše firma GEODET-Metelka s.r.o. patří mezi prověřené odborníky v oboru, kde pracujeme na vytváření detailních geometrických plánů, které jsou klíčové pro různé stavební a právní procesy.

Jsme hrdí na naši dlouholetou tradici poskytování kvalitních geodetických služeb a naší schopnost poskytovat precizní geometrické plány po celé ČR, nejčastěji však v kraji Vysočina – Jihlava, Třebíč, Pelhřimov, Velké Meziříčí, Třešť, Havlíčkův Brod, Humpolec, Žďár nad Sázavou a okolí těchto měst.

Získejte přesné měření

Potřebujete zpracovat geometrické plány? Jsem vám k dispozici!