Mapové podklady jsou soubory informací o zemském povrchu, které jsou znázorněny na mapě – tyto mapové podklady zpracovává geodet. Mapové podklady mohou obsahovat informace o:

  • tvaru a poloze objektů, jako jsou pozemky, stavby, dopravní síť, přírodní prvky a další.
  • charakteristikách objektů, jako je jejich velikost, druh, účel a další.
  • vztazích mezi objekty, jako jsou hranice, sousedství a další.

Mapové podklady se používají v různých oborech, jako je územní plánování, stavebnictví, doprava, ochrana přírody a další.

Mapové podklady zpracováváme po celé ČR, kde nejčastěji se jedná o města Jihlava, Třebíč, Pelhřimov, Velké Meziříčí, Třešť, Havlíčkův Brod, Humpolec, Žďár nad Sázavou.

Topografické mapy

Znázorňují tvar a polohu objektů na zemském povrchu

Tematické mapy

Znázorňují charakteristiky objektů nebo vztahy mezi objekty

Digitální mapy

Jsou založeny na digitálních datech, které jsou zpracovávány počítačem

Analogové mapy

Jsou vytištěny na papíře nebo jiném nosiči

Získejte přesné měření

Mapové podklady jsou tedy důležitým nástrojem pro plánování a realizaci různých činností – naše zkušená geodetická firma vám s nimi ráda pomůže, kontaktujte nás.